Prisinformation

Grupp

Ridtid

Pris

Knatte max 8 elever

30 minuter

154 kr

P1-P2 max 6 elever

40 minuter

285 kr

P1-P4 max 10 elever

40 minuter

198 kr

PM1-PM5

max 6 elever

50 minuter

281 kr Junior

369 kr Senior

PM1-PM5

max 10 elever

50 minuter

248 kr Junior

Hoppintro

max 7 elever

50 minuter

295 kr Junior

340 kr Senior

M1-M5

max 6 elever

50 minuter

285 kr Junior

369 kr Senior

M1-M5

max 10 elever

50 minuter

248 kr Junior

341 kr Senior

Dressyrspecial 

max 6 elever

60 minuter

329 kr Junior

429 kr Senior

Hopp/Dressyr Special
max 6 elever

70 minuter

329 kr Junior

429 kr Senior

Hoppspecial

max 6 elever

70 minuter

329 kr Junior

429 kr Senior


  • Avdrag för egen häst:
    30kr/ lektion

  • För att få rida i en hoppgrupp måste du även rida i en ordinarie grupp.

Uppsägning av nästkommande termin sägs upp senast den 31/5 för höstterminen och den 30/11 för vårterminen.

Medlemsavgifter 2024:

Junior 295 kr

Senior 395 kr

Familj 850 kr (Minst 3 personer på samma adress)


Klubbtävlingar:

Anmälningsavgift inkl. hästhyra 

Junior: 350 kr

Senior: 400 kr


Anmälningsavgift privatekipage: 250 kr


Externa tävlingar:

Hästhyra när vi åker iväg med häst: 300 kr

Hyra av ridskolans släp: 400 kr


Privatlektioner:

(50 min ink. uppsittning, framskrittning och avsittning)

1 elev

Junior: 580 kr

Senior: 680kr

2 elever

Junior: 480 kr

Senior: 580 kr

3-4 elever

Junior: 410 kr

Senior: 510kr/senior


Rabatt för privatlektion med egen häst - 100kr

Påslag för icke medlemmar 10%


Anläggningskort

Mer information hittar ni under sidan ridhusbokning.Debitering & uppsägning


Rutiner för debitering och uppsägning av din ridplats

Ridlektionerna faktureras en månad i taget i förskott runt den 14:e varje månad med förfallodatum den sista varje månad.


Fakturan skickas till den mailadress du uppgivit vid elevregistrering, så kom ihåg att ändra din mejladress i elevportalen i Hippocrates om du byter mailadress.


Du MÅSTE använda det OCR nummer som står på fakturan annars kan inte automatisk matchning av inbetalningen ske. Fakturan noteras som obetald och du riskerar att få en påminnelseavgift.


Ridavgiften skall vara inbetald senast på förfallodagen, annars riskerar man att förlora sin plats i ridgruppen. Vid försenad inbetalning tas påminnelseavgift på 60:- ut. Påminnelseavgiften läggs på på nästa månads faktura.


Betalningsrutin vid uppsägning

Betalningsansvar för innevarande månad + påföljande månad, dvs. vill du säga upp din plats betalar du för den månad vi är i för tillfället + nästa.


Ex.1 Du säger upp din plats i slutet av månaden - du betalar för nästkommande månad (som är förfakturerad i mitten av innevarande månad).


Ex. 2 Du säger upp din plats i början/mitten av månaden - du kommer att bli fakturerad för nästkommande månads ridlektioner.


Uppsägning av nästkommande termin sägs upp senast den 15 juni för höstterminen och den 30/11 inför vårterminen.


Naturligtvis får du rida under hela din uppsägningsperiod. Vill eller kan du inte rida under uppsägningsperioden så är vi tacksamma om du avbokar lektionerna i Hippocrates.


Om du skadar dig på ridskolan så har du rätt att få tillbaka pengarna eller spara dina lektioner tills dess att du kan rida igen. Om du skadar dig någon annanstans så gäller vanlig betalningsrutin vid uppsägning.


Egen företagare

Är du egen företagare och vill ha ridavgiften debiterad via ditt företag så kontakta ekonomi@haboridklubb.se


Uppsägning av ridplats sker via mail till:

ridskolan@haboridklubb samt ekonomi@haboridklubb.se