Ridhusbokning

Anläggningskort för ridbana och ridhus


Alla som nyttjar Håbo ridklubbs anläggning skall vara medlemmar i Håbo Ridklubb. Detta för att det skall finnas en gällande olycksfallsförsäkring i händelse av olycka.

Alla som rider på anläggningen skall dessutom betala avgift enligt nedan.

OBS! Betalning sker via faktura efter du har varit i kontakt med ekonomi@haboridklubb.se

Personal & förtroendevalda rider avgiftsfritt.


Alternativ till olika anläggningskort:

 • Ekipagekort: Ryttare med max två hästar. 1 800 kr/ helår och 1 200 kr/ halvår
 • Medryttarkort: Ett ekipagekort plus 300 kr/ halvår och 600 kr/ helår.
 • Flerhästkort: Ett ekipagekort plus 300 kr/ halvår och 600 kr/ helår per häst utöver de två första två hästarna.


Medlemsavgifter för 2024

 • Junior: 295 kr
 • Senior: 395 kr
 • Familj: 850 kr


Rutiner för bokning

Nya ridhuset/utebanan kan bokas heldag, halvdag eller per timme. Då bokar man ridhuset och ingen annan kan komma in, om inte den som bokar ger tillåtelse. Bokning sker via tel nr: 072 - 885 33 28 eller ridskolan@haboridklubb.se

Man kan även komma drop in för 100 kr per timme (då är det fler som kan rida)


Priser 2024 för hyra av nya ridhuset

 • Heldag: 8 timmar. Fast avgift 1500 kr plus rörlig avgift 100 kr per ekipage
 • Halvdag: 4 timmar. Fast avgift 750 kr plus rörlig avgift 100 kr per ekipage
 • Timme: 350 kr fast avgift plus rörlig100 kr per ekipage


Drop in: 100 kr/timme


När ridhuset är ledigt kan du se här.


Ansvar

 • Du som rider på Håbo Ridklubbs anläggning ansvarar för god horsemanship.
 • Mocka alltid efter dig.
 • Plocka undan material om det har använts.
 • Ridbanans regler skall alltid följas.
 • Longering får endast utföras när det finns utrymme och de övriga ridande godkänner det. Är du osäker, boka tid.
 • Samma sak gäller användande av hindermaterial.
 • Följ alltid anvisningar samt regler anslagna i ridhuset. Bokningar läggs ut på hemsidan.
  Policy externa tränare vid Håbo ridklubb
 • Externa tränare skall godkännas av personal*.
 • Kontaktuppgifter skall mailas till ridskolan.
 • Externa tränare skall kunna uppvisa F-skattsedel.
 • Ridskolan fakturerar tränaren 100 kr per elev för nyttjande av anläggning.
 • Ryttaren eller tränaren bokar tiden via mail eller telefon.
 • Priser för hyra är angivet på klubbens hemsida www.haboridklubb.se
 • Regler för ridhuset finns angivet på hemsidan.
 • Personal får ej hålla privatlektioner utanför arbetstid om det ej är beordrat.


*Personalen godkänner ridlärare och tränare som visar en god hästhållning och som tränar ekipage efter rätt utbildningsnivå. En tränare kan bli avstängd från ridhuset om oetiska metoder används. Även ryttare kan avhysas från anläggningen om man inte visar god horsemanship. Avgifter återbetalas ej.


Hoppning 
Här nedan hittar ni en del förhållningsregler för den som önskar träna hoppning med privathäst i HRKs ridhus.

Vill du använda HRK:s hinder, så finns tid i ridhuset på söndagar kl 19.00-21.00 eller från det att ridskolans eventuella aktiviteter är slut.

Då har ni som vill använda hinder företräde, men ALLA är välkomna att rida.

Den som plockar fram hinder/bommar ansvarar för att de kommer tillbaka i hinderboden.

Longering är INTE tillåtet under hopptiden.


All övrig hoppning sker i ridskolans regi eller genom att ni bokar ridhuset minst 5 vardagar innan hoppning ska ske.

Bokning sker via mejl: ridskolan@haboridklubb.se


Bommar ”på marken” får användas övrig tid i överenskommelse med övrigt ridande.