Anläggningen

Klubben disponerar byggnader och kringliggande mark på fastigheten Håbo Lundby 2:1. Hyresägare är Håbo kommun vilka ansvarar för tillsyn, felavhjälpande underhåll samt planerat underhåll av byggnader, el, avlopp och vatten.


Klubben hyr anläggningen av kommunen. Enligt hyresavtalet ansvarar klubben för enklare underhållsarbeten, skötsel av vägar, grönytor och städning. All inredning i stall, ridhus, uteridbana och stängsel ansvarar klubben för.


Anläggningen består av ett stall med plats för 18 hästar. Stallet inrymmer även ett loft för förvaring av hö och halm, en kontorsdel och sadelkammare. I anslutning till stora stallet finns ett utestall med 2 boxar. En ridhusanläggning med ridhus (23 x 67 m), entréyta, handikapptoalett med dusch, omklädningsrum för damer och herrar, städskrubb, personalutrymme med kök och omklädningsrum, föreningsrum, läktare och en kafeteriayta med tillhörande kök och förråd.


På gården finns även en belyst uteridbana (30 x 60 m), rast- och sjukhagar, övernattningsstuga samt ett garage som inrymmer tvättmöjligheter och förvaring.